recent werk

Deze website laat de foto’s zien die ik in de afgelopen jaren heb gemaakt. Hieronder staat het meest recente werk en mijn overige werk staat onder portfolio.

Mijn serie over “stille getuigen van de consumptiemaatschappij” is onlangs verschenen in boekvorm en gaat over het massale consumeren en de gevolgen daarvan.  Soms hebben we hierbij onze bedenkingen en op een ander moment raakt het ons nauwelijks. Wel worden we ons steeds meer bewust van wat we eten, hoe artikelen gefabriceerd zijn, hoe deze verpakt zijn en wat het betekent voor de leefomgeving en het milieu. In vergelijking met 10 jaar geleden maken we nu kleine stappen in de goede richting. We scheiden ons afval, laten onze spullen vaker repareren en steeds meer materialen worden gerecycled tot bruikbare grondstoffen. Maar het moet en kan nog beter, voor ons zelf en het nageslacht.